En jul för alla

Anmälningarna för En jul för alla 2019 är nu stängd och vi kommer skicka meddelande till samtliga familjer som ansökt.

 

 

 

 

För givare klicka här för kontakt
(eller skicka mail till: enjulforalla.nkpg@gmail.com)