“Föreningen skall arbeta för att vara en naturlig plattform och mötesplats för eldsjälar
och individer som vill göra något bra för andra människor.
Föreningens mål är att stödja andra människor som har ett behov, antingen i att ge eller få hjälp.
Genom att driva nätverk, fungera som samordnare & stödja projekt skall föreningen aktivt verka för att
bistå människor i behov av extra hjälp.
Föreningen skall alltid utgå ifrån ett inkluderande synsätt.
Föreningen arbetar aktivt för sina värderingar, aldrig emot någonting.
Föreningen driver också egna projekt med hjälp av dess medlemmar.”

cropped-gnnlogo-1.png